فروشگاه اینترنتی انتشارات ایده نوین

نتیجه جستجو
موجودی دارها
@مرور سریع 205 نوار قلب @مرور سریع 205 نوار قلب
68,000تومان 68,000تومان
117 Hemodynamic Tracings 117 Hemodynamic Tracings
40,000تومان 40,000تومان
120echocardiographic cases 120echocardiographic cases
50,000تومان 50,000تومان
35 سال گزارش صبحگاهی قلب 35 سال گزارش صبحگاهی قلب
50,000تومان 50,000تومان
adult congenital heart disease adult congenital heart disease
50,000تومان 50,000تومان
Atlas if Electrophysiology Atlas if Electrophysiology
120,000تومان 120,000تومان
EKG های شایع برای پزشکان 2 EKG های شایع برای پزشکان 2
29,800تومان 29,800تومان
GuideLine قلب و عروق GuideLine قلب و عروق
180,000تومان 180,000تومان
practical tips in cardiology practical tips in cardiology
200,000تومان 200,000تومان