فروشگاه اینترنتی انتشارات ایده نوین

نتیجه جستجو
موجودی دارها
101مکانیسم دفاع روانی 101مکانیسم دفاع روانی
16,000تومان 16,000تومان
5000 سوال تخصصی روانشناسی 5000 سوال تخصصی روانشناسی
29,000تومان 29,000تومان
GuideLine روانپزشکی GuideLine روانپزشکی
45,000تومان 45,000تومان
Kaplan & Sadock’s Synopsis of Psychiatry Kaplan & Sadock’s Synopsis of Psychiatry
2,400,000تومان 2,400,000تومان
آسکی در روانپزشکی آسکی در روانپزشکی
12,800تومان 12,800تومان
آنجا که عقل حاکم است آنجا که عقل حاکم است
55,000تومان 55,000تومان
اختلال دو قطبی اختلال دو قطبی
4,000تومان 4,000تومان
اختلالات وابسته به مواد اختلالات وابسته به مواد
42,000تومان 42,000تومان
اصول روانپزشکی در مامایی اصول روانپزشکی در مامایی
45,000تومان 45,000تومان